เฮอริเทจไม่อาจสร้างได้ในวันเดียว
เราสรรสร้างรองเท้า สินค้าเบ็ดเตล็ด รวมถึงผลิตภัณฑ์ดูแลรักษามาเป็นเวลากว่า 100 ปี ด้วยเหตุนี้เฮอริเทจจึงไม่ใช่วลีหรูหราติดปาก แต่เป็นตราเกียรติยศที่ผ่านกาลเวลามายาวนาน