PTC Mart
เมโทรมอล สถานีรถไฟใต้ดินสวนจตุจักร ห้อง 36 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาวเขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 ประเทศไทย
TEL: 02-6244911 
Pronto Denim
ศูนย์การค้าเทอร์มินอล21 ซอยวัฒนา เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
TEL: 02-108 0711
Pronto Denim
สยามพารากอน ชั้น 1 เลขที่ 991 ถนนพระราม 1 กรุงเทพมหานคร 10330
TEL: 02-610 9566
Pronto Denim
สยามสแควร์ซอย 2
TEL: 02-251 7448
Pronto Denim
เซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต เลขที่ 2 ถนนมหิดล เลขที่ 252-252/1 ถนนวัวลาย เขตหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100
TEL: 053-273 655
Pronto Denim
เซ็นทรัลพลาซา แกรนด์ พระราม 9 เลขที่ 9/9 ถนนพระราม 9 เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
TEL: 02-108 3198
Pronto Denim
เซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่ ชั้น 2 เลขที่ 99/3 หมู่ 4 ตำบลฟ้าฮ่าม อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50000
TEL: 053-288816
Pronto Denim
เซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 1 โซน Form ราชประสงค์
TEL: 02-646 1278
Pronto Denim
เซ็นทรัลเอ็มบาสซี ชั้น 3 เลขที่ 1031 ถนนเพลินจิต เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 ประเทศไทย
TEL: 02-1605972
Pronto Denim
เลขที่ 1691 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 ประเทศไทย
TEL: 02-937 1817
Selektiv (เปิดใหม่ในเดือนมีนาคม 2015)
ศูนย์การค้าเกตเวย์ เอกมัย คอมเพล็กซ์ ชั้น 1 เลขที่ 982/22 ห้อง 1118 สุขุมวิท 42 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
TEL: 02-108-2789
YEAH! (สาขาปิ่นเกล้า)
เซ็นทรัลพลาซา ปิ่นเกล้า ชั้น 2 ถนนบรมราชชนนี เขตบางกอกน้อย
TEL: 02-884 5039
YEAH! (สาขาพัทยา)
เซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา บีช ชั้น 3 ถนนพัทยาสาย 2 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
TEL: 038-804 3118
YEAH! (สาขาสยาม)
ถนนพระราม 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
TEL: 02-658 4815-6
YEAH! (สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์)
ห้อง 1023B ชั้น 1 เลขที่ 587,589 ถนนรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230 ประเทศไทย
TEL: (+662) 947 5698
YEAH! 1688 (สาขาสยามดิสคัฟเวอรี)
ศูนย์การค้าสยามดิสคัฟเวอรี ชั้น 3 ถนนพระราม 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
TEL: 02-658 0315