จุดเริ่มต้นแห่งตำนาน ด้วยความมุ่งมั่นในการสร้าง

"รองเท้าที่ดีเยี่ยมอย่างแท้จริง" ชาร์ลส์ เบ็คแมนก่อตั้งบริษัทรองเท้าเร้ดวิงในค.ศ. 1905

Photo courtesy of Minnesota Historical Society
เริ่มต้นจากจุดเล็กๆ
ด้วยปณิธานแรงกล้าในการสรรค์สร้างสินค้าคุณภาพเยี่ยม รองเท้าเร้ดวิงยึดมั่นในอุดมการณ์ของแบรนด์มาตลอดระยะเวลากว่าร้อยปีของการดำเนินกิจการ
จัดทำอย่างประณีต
รองเท้าเร้ดวิงทุกคู่สร้างขึ้นด้วยทักษะและความแม่นยำ โดยบุคลากรผู้ให้ความสำคัญกับคุณภาพ
ทุกสิ่งเริ่มต้นจากหนัง
เราเลือกใช้เฉพาะหนังคุณภาพเยี่ยมจากบริษัท เอส บี ฟุต แทนนิ่งซึ่งเป็นบริษัทของเราเอง